paul-huf
26

(deze foto verwijderd, zie onder)
zie gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/beeldbank en zoek op Paul Huf


Geachte Heer ,  het Maria Austria Instituut/MAI beheert namens rechthebbenden de auteursrechten van het
 complete fotografisch oeuvre van Paul Huf.  Wij stellen vast dat in uw website een foto van Paul Huf (Ajax) gebruikt
 waarvoor door ons met u geen auteursrechtelijke overeenkomst  is afgesloten of waarvoor door ons aan u toestemming
 voor gebruik verleend zou zijn. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt
 door ons beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.  Bij deze sommeren wij u daarom de foto
 van Paul Huf per omgaande uit uw website te verwijderen. Wij laten u hierbij weten dat bij inbreuk de fotograaf
/rechthebbende een vergoeding toekomt ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf/rechthebbende gebruikelijk 
gehanteerde vergoeding voor een dergelijk
 vorm van gebruik plus bijkomende juridische kosten. 
Hoogachtend, Adriaan Elligens, directeur, Maria Austria Instituut/MAI       


Ajax Forever
powered by XBook